سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
0

تعرفه خدمات

لیست قیمت های چاپ

کارت ویزیت های اقتصادی

مجموع ۲۸ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کارت ویزیت سلفون براق یکرو 5 روز کاری10008.5*4.8183,000 تومان
2کارت ویزیت سلفون براق دورو 7 روز کاری10008.5*4.8240,000 تومان
3کارت ویزیت سلفون مات یکرو 7 روز کاری10008.5*4.8183,000 تومان
4کارت ویزیت سلفون مات دورو 6 روز کاری10008.5*4.8200,000 تومان
5کارت ویزیت سلفون براق یکرو دورگرد 7 روز کاری10009*6274,000 تومان
6کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد 7 روز کاری5009*6272,400 تومان
7کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد 7 روز کاری10009*6330,000 تومان
8کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد 7 روز کاری20009*6660,000 تومان
9کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد 7 روز کاری30009*6990,000 تومان
10کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد 7 روز کاری40009*61,320,000 تومان
11کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد 7 روز کاری50009*61,650,000 تومان
12کارت ویزیت سلفون مات یکرو دورگرد 7 روز کاری10009*6274,000 تومان
13کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد 7 روز کاری5009*6272,500 تومان
14کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد 7 روز کاری10009*6330,000 تومان
15کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد 7 روز کاری20009*6660,000 تومان
16کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد 7 روز کاری30009*6990,000 تومان
17کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد 7 روز کاری40009*61,320,000 تومان
18کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد 7 روز کاری50009*61,650,000 تومان
19کارت ویزیت سلفون مات دورو و یووی 14 روز کاری10009*6500,000 تومان
20کارت ویزیت سلفون مخملی یکرو 11 روز کاری10008.5*4.8400,000 تومان
21کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورو 14 روز کاری10008.5*4.8480,000 تومان
22سلفون مخملی دورو و دورگرد 14 روز کاری10009*6600,000 تومان
23سلفون مخملی دورو دورگرد موضعی 14 روز کاری10009*6700,000 تومان
24سلفون مات مخملی دورو، دورگرد و طلاکوب 14 روز کاری10009*61,018,000 تومان
25کارت ویزیت کتان امباس یکرو 12 روز کاری10008.5*4.8292,000 تومان
26کارت ویزیت کتان امباس دورو 12 روز کاری10008.5*4.8290,000 تومان
27کتان امباس بزرگ دورگرد 14 روز کاری10009*6380,000 تومان
28کارت ویزیت طرح چرم دورو 16 روز کاری10008.5*4.8280,000 تومان

کارت ویزیت لمینت

مجموع ۲۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کارت ویزیت لمینت براق 9 روز کاری5009*6413,455 تومان
2کارت ویزیت لمینت براق 9 روز کاری10009*6655,000 تومان
3کارت ویزیت لمینت براق 9 روز کاری20009*61,310,000 تومان
4کارت ویزیت لمینت براق 9 روز کاری30009*61,965,000 تومان
5کارت ویزیت لمینت براق 9 روز کاری40009*62,620,000 تومان
6کارت ویزیت لمینت براق 9 روز کاری50009*63,275,000 تومان
7کارت ویزیت لمینت مات 9 روز کاری5009*6600,000 تومان
8کارت ویزیت لمینت مات 9 روز کاری10009*6980,000 تومان
9کارت ویزیت لمینت مات 9 روز کاری20009*62,169,994 تومان
10کارت ویزیت لمینت مات 9 روز کاری30009*62,940,000 تومان
11کارت ویزیت لمینت مات 9 روز کاری40009*63,920,000 تومان
12کارت ویزیت لمینت مات 9 روز کاری50009*64,900,000 تومان
13کارت ویزیت لمینت براق مربع 8 روز کاری10005.5*5.5216,000 تومان
14کارت ویزیت لمینت مات مربع 12 روز کاری10005.5*5.5420,000 تومان
15کارت ویزیت لمینت براق طرح موج (دولب گرد) 14 روز کاری10009*6334,000 تومان
16کارت ویزیت لمینت مات طرح موج (دولب گرد) 14 روز کاری10009*6620,000 تومان
17کارت ویزیت لمینت براق 2 الی 3 روزه 3 روز کاری10009*6670,000 تومان
18کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی 13 روز کاری10008*4.2262,000 تومان
19کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی 13 روز کاری10008*4.2516,000 تومان
20کارت ویزیت کتان لمینت امباس دورگرد 16 روز کاری10009*6366,000 تومان

کارت ویزیت استخوانی

مجموع ۷ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1لمینت برجسته (استخوانی + دورو برجسته) 10 روز کاری10009*6500,000 تومان
2کارت ویزیت دورو برجسته دورو طلاکوب 14 روز کاری10009*6800,000 تومان
3کارت ویزیت دورو برجسته مربع 10 روز کاری10005.7*5.7377,000 تومان
4کارت ویزیت دورو برجسته طلاکوب مربع 12 روز کاری10005.7*5.7600,000 تومان
5کارت ویزیت دورو برجسته سایز ویزیتی 11 روز کاری10008.5*4.8401,000 تومان
6کارت ویزیت مخملی یووی برجسته 12 روز کاری10009*6726,000 تومان
7کارت ویزیت مخملی یووی برجسته مربعی 12 روز کاری10006*6548,000 تومان

کارت ویزیت pvc

مجموع ۱۴ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کارت ویزیت 300 میکرون 13 روز کاری5009*6358,500 تومان
2کارت ویزیت 300 میکرون 13 روز کاری10009*6717,000 تومان
3کارت ویزیت 500 میکرون 9 روز کاری5009*6449,998 تومان
4کارت ویزیت 500 میکرون 9 روز کاری10009*6700,000 تومان
5کارت ویزیت 760 میکرون 8 روز کاری2509*6613,000 تومان
6کارت ویزیت 760 میکرون 8 روز کاری5009*6957,996 تومان
7کارت ویزیت 760 میکرون 8 روز کاری10009*61,666,796 تومان
8کارت ویزیت برفکی (نیمه شفاف) 11 روز کاری5009*6489,999 تومان
9کارت ویزیت برفکی (نیمه شفاف) 11 روز کاری10009*6940,004 تومان
10کارت ویزیت مگنتی (آهنربایی) 15 روز کاری1000 - 0 تومان
11کارت ویزیت مات-1009*60 تومان
12کارت ویزیت پی وی سی نقره ای-1009*60 تومان
13کارت ویزیت پی وی سی چرمی-1009*60 تومان
14کارت ویزیت پی وی سی سوزنی-1009*60 تومان

کارت ویزیت خاص

مجموع ۱۲ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کنفی-1009*60 تومان
2 ابریشمی-1009*60 تومان
3چرمی-1009*60 تومان
4ماسه ای-1009*60 تومان
5چرم پلاست-1009*60 تومان
6سندی پلاست-1009*60 تومان
7اکلیلی-1009*60 تومان
8سه بعدی-1009*60 تومان
9کلاسیک-1009*60 تومان
10نقره ای مات-1009*6190,000 تومان
11نقره ای براق-1009*60 تومان
12کرافت 350 گرم-1009*60 تومان

پاکت نامه تحریر

مجموع ۱۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1پاکت نامه ملخی افقی 4 روزه 4 روز کاری100022*11551,000 تومان
2نامه ملخی 8 روز کاری100022*11550,000 تومان
3نامه ملخی 8 روز کاری200022*11909,997 تومان
4نامه ملخی 8 روز کاری500022*111,954,012 تومان
5پاکت نامه A5 8 روز کاری100022*16646,000 تومان
6پاکت نامه A5 8 روز کاری200022*161,078,006 تومان
7پاکت نامه A5 8 روز کاری500022*162,298,435 تومان
8پاکت نامه A4 8 روز کاری100031*221,246,000 تومان
9پاکت نامه A4 8 روز کاری200031*221,990,011 تومان
10پاکت نامه A4 8 روز کاری500031*224,049,998 تومان

پاکت نامه تحریر 100 گرم

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1پاکت نامه ملخی 8 روز کاری100022*11622,000 تومان
2پاکت نامه ملخی 8 روز کاری200022*111,141,021 تومان
3پاکت نامه ملخی 8 روز کاری500022*112,623,409 تومان
4پاکت نامه A5 8 روز کاری100022*16750,000 تومان
5پاکت نامه A5 8 روز کاری200022*161,399,995 تومان
6پاکت نامه A5 8 روز کاری500022*163,300,000 تومان
7پاکت نامه A4 8 روز کاری100031*221,403,000 تومان
8پاکت نامه A4 8 روز کاری200031*222,550,513 تومان
9پاکت نامه A4 8 روز کاری500031*225,856,051 تومان

پاکت نامه گلاسه 130 گرمی

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1نامه ملخی 8 روز کاری100022*11670,000 تومان
2نامه ملخی 8 روز کاری200022*111,206,000 تومان
3نامه ملخی 8 روز کاری500022*112,680,000 تومان
4پاکت نامه A5 8 روز کاری100022*16780,000 تومان
5پاکت نامه A5 8 روز کاری200022*161,404,000 تومان
6پاکت نامه A5 8 روز کاری500022*163,120,000 تومان
7پاکت نامه A4 8 روز کاری100031*221,480,000 تومان
8پاکت نامه A4 8 روز کاری200031*222,664,000 تومان
9پاکت نامه A4 8 روز کاری500031*225,920,000 تومان

پاکت نامه کارتی 160 گرمی

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1پاکت نامه ملخی 12 روز کاری100022*111,078,000 تومان
2پاکت نامه ملخی 12 روز کاری200022*111,940,400 تومان
3پاکت نامه ملخی 12 روز کاری500022*114,509,327 تومان
4پاکت نامه A4 12 روز کاری100031*222,430,000 تومان
5پاکت نامه A4 12 روز کاری200031*224,206,913 تومان
6پاکت نامه A4 12 روز کاری500031*2210,023,993 تومان
7پاکت نامه A5 12 روز کاری100022*161,235,000 تومان
8پاکت نامه A5 12 روز کاری200022*162,148,628 تومان
9پاکت نامه A5 12 روز کاری500022*165,159,521 تومان

پاکت نامه کتان

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1نامه ملخی 8 روز کاری100022*11760,000 تومان
2نامه ملخی 8 روز کاری200022*111,478,108 تومان
3نامه ملخی 8 روز کاری500022*113,616,878 تومان
4پاکت نامه A5 8 روز کاری100022*16900,000 تومان
5پاکت نامه A5 8 روز کاری200022*161,699,992 تومان
6پاکت نامه A5 8 روز کاری500022*164,050,000 تومان
7پاکت نامه A4 8 روز کاری100031*221,800,000 تومان
8پاکت نامه A4 8 روز کاری200031*223,394,296 تومان
9پاکت نامه A4 8 روز کاری500031*227,971,210 تومان

تراکت تحریر 80 گرم

مجموع ۳۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20349,000 تومان
2چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20542,199 تومان
3چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,221,500 تومان
4چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21286,000 تومان
5چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*21423,749 تومان
6چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*21836,249 تومان
7چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5119,000 تومان
8چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5182,000 تومان
9چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5374,998 تومان
10چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری100021*14.5150,000 تومان
11چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری200021*14.5219,000 تومان
12چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری500021*14.5425,002 تومان
13چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20324,000 تومان
14چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20473,752 تومان
15چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*20873,747 تومان
16چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21424,000 تومان
17چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*21599,001 تومان
18چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*211,048,000 تومان
19چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5169,000 تومان
20چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5243,998 تومان
21چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5443,996 تومان
22چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری100021*14.5219,000 تومان
23چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری200021*14.5305,999 تومان
24چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری500021*14.5531,994 تومان
25چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A6 8 روز کاری100014*1063,000 تومان
26چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A6 8 روز کاری200014*1093,999 تومان
27چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A6 8 روز کاری500014*10189,998 تومان
28چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A6 8 روز کاری100014.5*1088,000 تومان
29چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A6 8 روز کاری200014.5*10125,000 تومان
30چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A6 8 روز کاری500014.5*10224,998 تومان

تراکت گلاسه 130 گرمی

مجموع ۱۸ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20311,000 تومان
2چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20523,997 تومان
3چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,162,004 تومان
4چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5163,000 تومان
5چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5268,998 تومان
6چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5587,998 تومان
7چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری100014.5*1084,000 تومان
8چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری200014.5*10138,000 تومان
9چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری500014.5*10296,998 تومان
10چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20411,000 تومان
11چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20635,997 تومان
12چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,299,006 تومان
13چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5213,000 تومان
14چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5324,999 تومان
15چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5655,997 تومان
16چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری100014.5*10109,000 تومان
17چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری200014.5*10164,999 تومان
18چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری500014.5*10331,997 تومان

 

تراکت گلاسه 170 گرمی

مجموع ۱۲ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20470,000 تومان
2چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20749,001 تومان
3چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,686,007 تومان
4چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5243,000 تومان
5چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5380,999 تومان
6چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5850,001 تومان
7چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20561,000 تومان
8چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20886,997 تومان
9چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,936,992 تومان
10چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5288,000 تومان
11چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5450,000 تومان
12چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5974,995 تومان

سربرگ

مجموع ۳۶ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20224,000 تومان
2چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20348,001 تومان
3چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*20735,996 تومان
4چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21.2286,000 تومان
5چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*21.2424,000 تومان
6چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*21.2836,006 تومان
7چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5119,000 تومان
8چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5182,000 تومان
9چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5374,998 تومان
10چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری100021*14.5150,000 تومان
11چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری200021*14.5219,000 تومان
12چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری500021*14.5425,002 تومان
13چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20323,000 تومان
14چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20474,002 تومان
15چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*20873,004 تومان
16چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21423,000 تومان
17چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*21599,001 تومان
18چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*211,048,743 تومان
19چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5169,000 تومان
20چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5243,748 تومان
21چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5443,751 تومان
22چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری100021*14.5219,000 تومان
23چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری200021*14.5305,999 تومان
24چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری500021*14.5530,998 تومان
25چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21712,000 تومان
26چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*211,312,002 تومان
27چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*213,025,003 تومان
28چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21962,000 تومان
29چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*211,636,996 تومان
30چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*213,525,008 تومان
31چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21568,000 تومان
32چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*211,087,004 تومان
33چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*212,508,004 تومان
34چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21737,000 تومان
35چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*211,412,003 تومان
36چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*213,325,012 تومان

 

قبض

مجموع ۶ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1قبض 9*20 تحریر 80 8 روز کاری100020*9170,000 تومان
2قبض 9*20 تحریر 80 8 روز کاری300020*9298,798 تومان
3قبض 9*20 تحریر 80 8 روز کاری600020*9455,001 تومان
4قبض 9*20 گلاسه 130 8 روز کاری100020*9190,000 تومان
5قبض 9*20 گلاسه 130 8 روز کاری300020*9360,000 تومان
6قبض 9*20 گلاسه 130 8 روز کاری600020*9610,994 تومان

کاتالوگ تک برگی- گلاسه 300 گرمی

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کاتالوگ تک برگی 300 گرمی- A4 یکرو 4 روز کاری100029*20736,000 تومان
2کاتالوگ تک برگی 300 گرمی- A4 دورو 4 روز کاری100029*20986,000 تومان
3کاتالوگ تک برگی 300 گرمی- A4 یکرو - بدون روکش 4 روز کاری100029*20661,000 تومان

ساک دستی کرافت

مجموع ۲۲ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کرافت- ابعاد 9*23*24 15 روز کاری50033*704,500,000 تومان
2کرافت- ابعاد 9*23*24 15 روز کاری100033*708,100,000 تومان
3کرافت- ابعاد 10*32*19 15 روز کاری50045*604,981,500 تومان
4کرافت- ابعاد 10*32*19 15 روز کاری100045*608,966,700 تومان
5کرافت- ابعاد 10*39*24 15 روز کاری50050*705,000,000 تومان
6کرافت- ابعاد 10*39*24 15 روز کاری100050*709,000,000 تومان
7کرافت- ابعاد 10*40*30 15 روز کاری50060*908,000,000 تومان
8کرافت- ابعاد 10*40*30 15 روز کاری100060*9014,400,000 تومان
9کرافت- ابعاد 12*45*30 15 روز کاری50090*608,000,000 تومان
10کرافت- ابعاد 12*45*30 15 روز کاری100090*6014,400,000 تومان
11کرافت- ابعاد 12*50*35 15 روز کاری500100*708,000,000 تومان
12کرافت- ابعاد 12*50*35 15 روز کاری1000100*7014,400,000 تومان
13کرافت- ابعاد 10*24*38 15 روز کاری500100*355,862,500 تومان
14کرافت- ابعاد 10*24*38 15 روز کاری1000100*3510,552,500 تومان
15کرافت- ابعاد 12*30*45 15 روز کاری500120*458,000,000 تومان
16کرافت- ابعاد 12*30*45 15 روز کاری1000120*4514,400,000 تومان
17کرافت- ابعاد 7*22*14 15 روز کاری50045*303,712,000 تومان
18کرافت- ابعاد 7*22*14 15 روز کاری100045*306,310,400 تومان
19کرافت- ابعاد 7*25*17 15 روز کاری50050*353,725,000 تومان
20کرافت- ابعاد 7*25*17 15 روز کاری100050*356,705,000 تومان
21کرافت- ابعاد 15*35*50 15 روز کاری500140*508,000,000 تومان
22کرافت- ابعاد 15*35*50 15 روز کاری1000140*5014,400,000 تومان

 

لیست قیمت های طراحی

 

طراحی لوگو

مجموع ۴ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادقیمتعملیات
1طراحی لوگوی نوشتاری 6 روز کاری11,500,000 تومان
2طراحی لوگوی تصویری 7 روز کاری11,500,000 تومان
3طراحی لوگوی ترکیبی 8 روز کاری12,000,000 تومان
4طراحی لوگو موشن دوبعدی 7 روز کاری12,000,000 تومان

طراحی ست اداری

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادقیمتعملیات
1طراحی ست اداری ( پکیج A) 5 روز کاری1550,000 تومان
2طراحی ست اداری ( پکیج B) 5 روز کاری1800,000 تومان
3طراحی ست اداری ( پکیج C ) 7 روز کاری11,000,000 تومان

 

طراحی بسته بندی

مجموع ۵ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادقیمتعملیات
1طراحی بسته بندی غذایی 10 روز کاری11,500,000 تومان
2طراحی بسته بندی دارویی 10 روز کاری11,500,000 تومان
3طراحی بسته بندی زعفران 9 روز کاری11,000,000 تومان
4طراحی کارتن مادر محصولات 8 روز کاری11,000,000 تومان
5طراحی بسته بندی صنعتی 10 روز کاری11,500,000 تومان

طراحی پک فست فود

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادقیمتعملیات
1طراحی جعبه پیتزا 4 روز کاری1300,000 تومان
2پکیج A 6 روز کاری1600,000 تومان
3پکیج B 6 روز کاری1800,000 تومان

طراحی گرافیک

مجموع ۳۸ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1سالنامه1 - 100,000 تومان
2طراحی کارت ویزیت یکرو1 - 100,000 تومان
3طراحی استوری اینستاگرام1 - 50,000 تومان
4طراحی لیبل محصولات (برچسب کالا) سطح C1 - 300,000 تومان
5طراحی بنر1 - 120,000 تومان
6طراحی پست تلگرام1 - 70,000 تومان
7تابلو فروشگاهی1 - 100,000 تومان
8طراحی ساک دستی معمولی1 - 200,000 تومان
9طراحی ساک خرید خاص1 - 400,000 تومان
10سر نسخه1 - 120,000 تومان
11ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب (یونیفورم)1 - 300,000 تومان
12ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب1 - 280,000 تومان
13رو، پشت و عطف هر کتاب11*1130,000 تومان
14صفحه آرایی کتاب های تصویری و کتاب های نوشتاری خاص، هر صفحه1 - 120,000 تومان
15طراحی منوی رستوران1 - 0 تومان
16اینفوگرافیک (طراحی گرافیک اطلاع رسانی)1 - 350,000 تومان
17بروشور1 - 0 تومان
18طراحی بیلبورد1 - 1,000,000 تومان
19طراحی تراکت1 - 0 تومان
20دفترچه راهنما1 - 0 تومان
21فاکتور1 - 50,000 تومان
22گواهینامه1 - 200,000 تومان
23استرابورد1 - 120,000 تومان
24لم پست1 - 120,000 تومان
25بدنه وسیله حمل و نقل1 - 450,000 تومان
26طراحی پاکت نامه1 - 0 تومان
27طراحی پیکتوگرام1 - 0 تومان
28طراحی سربرگ1 - 0 تومان
29طراحی فولدر با قالب اختصاصی1 - 500,000 تومان
30نشان سینه1 - 60,000 تومان
31برچسب سی دی1 - 90,000 تومان
32طراحی تقویم رومیزی اختصاصی1 - 1,000,000 تومان
33طراحی تقویم دیواری تک برگ سالیانه1 - 250,000 تومان
34طراحی تقویم دیواری فصلی1 - 500,000 تومان
35طراحی تقویم دیواری ماهانه1 - 700,000 تومان
36طراحی کاتالوگ1 - 0 تومان
37طراحی پوستر تبلیغاتی1 - 300,000 تومان
38طراحی پوستر حرفه ای هنری1 - 800,000 تومان