سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
سبد خرید خالی است
  محصول و خدمات تعداد جمع
0

تعرفه خدمات

لیست قیمت های چاپ

کارت ویزیت های اقتصادی

مجموع ۲۹ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
110008.5*4.852,000 تومان 4 روز کاری
210008.5*4.870,000 تومان 4 روز کاری
310008.5*4.852,000 تومان 8 روز کاری
410009*678,000 تومان 5 روز کاری
510008.5*4.870,000 تومان 4 روز کاری
65009*671,851 تومان 8 روز کاری
710009*697,000 تومان 8 روز کاری
820009*6194,000 تومان 8 روز کاری
930009*6291,000 تومان 8 روز کاری
1040009*6388,000 تومان 8 روز کاری
1150009*6485,000 تومان 8 روز کاری
1210009*678,000 تومان 8 روز کاری
135009*671,851 تومان 8 روز کاری
1410009*697,000 تومان 8 روز کاری
1520009*6194,000 تومان 8 روز کاری
1630009*6291,000 تومان 8 روز کاری
1740009*6388,000 تومان 8 روز کاری
1850009*6485,000 تومان 8 روز کاری
1910009*6145,000 تومان 11 روز کاری
2010008.5*4.8132,000 تومان 11 روز کاری
2110008.5*4.8144,000 تومان 11 روز کاری
2210009*6200,000 تومان 16 روز کاری
2310009*6232,000 تومان 16 روز کاری
2410009*6338,000 تومان 16 روز کاری
2510008.5*4.894,000 تومان 8 روز کاری
2610008.5*4.8107,000 تومان 8 روز کاری
27کتان دورگرد10009*6130,000 تومان 16 روز کاری
2810008.5*4.870,000 تومان 11 روز کاری
2910008.5*4.880,000 تومان 11 روز کاری

کارت ویزیت لمینت

مجموع ۲۰ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
110009*6190,000 تومان 3 روز کاری
25009*6107,000 تومان 8 روز کاری
310009*6174,000 تومان 8 روز کاری
420009*6348,000 تومان 8 روز کاری
530009*6522,000 تومان 8 روز کاری
640009*6696,000 تومان 8 روز کاری
750009*6870,000 تومان 8 روز کاری
85009*6172,999 تومان 9 روز کاری
910009*6298,000 تومان 9 روز کاری
1020009*6659,855 تومان 9 روز کاری
1130009*6894,000 تومان 9 روز کاری
1240009*61,192,000 تومان 9 روز کاری
1350009*61,490,000 تومان 9 روز کاری
1410005.5*5.5113,000 تومان 8 روز کاری
1510005.5*5.5194,000 تومان 12 روز کاری
1610009*6299,000 تومان 16 روز کاری
1710008*4.2137,000 تومان 13 روز کاری
1810008*4.2238,000 تومان 13 روز کاری
19کتان لمینت دورگرد10009*6240,000 تومان 16 روز کاری
2010009*6174,000 تومان 16 روز کاری

کارت ویزیت استخوانی

مجموع ۷ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
110009*6193,000 تومان 11 روز کاری
210009*6318,000 تومان 16 روز کاری
310005.5*5.5144,000 تومان 11 روز کاری
410005.5*5.5237,000 تومان 19 روز کاری
510008*4.5157,000 تومان 11 روز کاری
610009*6287,000 تومان 19 روز کاری
710006*6244,000 تومان 19 روز کاری

کارت ویزیت pvc

مجموع ۱۴ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
15009*6281,000 تومان 13 روز کاری
210009*6562,000 تومان 13 روز کاری
35009*6305,999 تومان 8 روز کاری
410009*6459,999 تومان 8 روز کاری
52509*6419,000 تومان 8 روز کاری
65009*6657,000 تومان 8 روز کاری
710009*61,125,000 تومان 8 روز کاری
85009*6286,996 تومان 11 روز کاری
910009*6569,996 تومان 11 روز کاری
101000 - 850,000 تومان 15 روز کاری
111009*6200,000 تومان-
121009*6205,000 تومان-
131009*6240,000 تومان-
141009*6241,500 تومان-

کارت ویزیت خاص

مجموع ۱۲ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
11009*690,000 تومان-
21009*6132,000 تومان-
31009*6156,000 تومان-
41009*6156,000 تومان-
51009*6132,000 تومان-
61009*6132,000 تومان-
71009*6156,000 تومان-
81009*6132,000 تومان-
91009*6132,000 تومان-
101009*6216,000 تومان-
111009*6156,000 تومان-
121009*696,000 تومان-

پاکت نامه تحریر

مجموع ۱۰ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1پاکت نامه ملخی افقی 2 روزه100022*11374,000 تومان 3 روز کاری
2100022*11311,000 تومان 8 روز کاری
3200022*11526,802 تومان 8 روز کاری
4500022*111,127,001 تومان 8 روز کاری
5پاکت نامه A5100022*16371,000 تومان 8 روز کاری
6پاکت نامه A5200022*16600,003 تومان 8 روز کاری
7پاکت نامه A5500022*161,319,999 تومان 8 روز کاری
8100031*22755,000 تومان 8 روز کاری
9200031*221,186,995 تومان 8 روز کاری
10500031*222,399,012 تومان 8 روز کاری

پاکت نامه تحریر 100 گرم

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1پاکت نامه ملخی100022*11418,000 تومان 8 روز کاری
2پاکت نامه ملخی200022*11766,795 تومان 8 روز کاری
3پاکت نامه ملخی500022*111,762,998 تومان 8 روز کاری
4پاکت نامه A5100022*16503,000 تومان 8 روز کاری
5پاکت نامه A5200022*16911,003 تومان 8 روز کاری
6پاکت نامه A5500022*162,099,999 تومان 8 روز کاری
7پاکت نامه A4100031*22983,000 تومان 8 روز کاری
8پاکت نامه A4200031*221,786,995 تومان 8 روز کاری
9پاکت نامه A4500031*224,102,992 تومان 8 روز کاری

پاکت نامه گلاسه 130 گرمی

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1100022*11419,000 تومان 8 روز کاری
2200022*11718,802 تومان 8 روز کاری
3500022*111,618,995 تومان 8 روز کاری
4پاکت نامه A5100022*16491,000 تومان 8 روز کاری
5پاکت نامه A5200022*16839,796 تومان 8 روز کاری
6پاکت نامه A5500022*161,858,999 تومان 8 روز کاری
7100031*22959,000 تومان 8 روز کاری
8200031*221,619,002 تومان 8 روز کاری
9500031*223,538,997 تومان 8 روز کاری

پاکت نامه کارتی 160 گرمی

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1پاکت نامه ملخی100022*11803,000 تومان 8 روز کاری
2پاکت نامه ملخی200022*111,403,001 تومان 8 روز کاری
3پاکت نامه ملخی500022*113,358,989 تومان 8 روز کاری
4پاکت نامه A4100031*221,559,000 تومان 9 روز کاری
5پاکت نامه A4200031*222,699,003 تومان 9 روز کاری
6پاکت نامه A4500031*226,431,030 تومان 9 روز کاری
7پاکت نامه A5100022*16827,000 تومان 9 روز کاری
8پاکت نامه A5200022*161,438,798 تومان 9 روز کاری
9پاکت نامه A5500022*163,454,999 تومان 9 روز کاری

پاکت نامه کتان

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1100022*11635,000 تومان 8 روز کاری
2200022*111,234,998 تومان 8 روز کاری
3500022*113,021,996 تومان 8 روز کاری
4پاکت نامه A5100022*16731,000 تومان 8 روز کاری
5پاکت نامه A5200022*161,378,797 تومان 8 روز کاری
6پاکت نامه A5500022*163,238,805 تومان 8 روز کاری
7100031*221,463,000 تومان 8 روز کاری
8200031*222,758,808 تومان 8 روز کاری
9500031*226,478,822 تومان 8 روز کاری

تراکت تحریر 80 گرم

مجموع ۳۰ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی100029*20224,000 تومان 8 روز کاری
2چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی200029*20348,001 تومان 8 روز کاری
3چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی500029*20736,254 تومان 8 روز کاری
4چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد100029.7*21286,000 تومان 8 روز کاری
5چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد200029.7*21423,749 تومان 8 روز کاری
6چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد500029.7*21836,249 تومان 8 روز کاری
7چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی100020*14.5119,000 تومان 8 روز کاری
8چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی200020*14.5182,000 تومان 8 روز کاری
9چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی500020*14.5374,998 تومان 8 روز کاری
10چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد100021*14.5150,000 تومان 8 روز کاری
11چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد200021*14.5219,000 تومان 8 روز کاری
12چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد500021*14.5425,002 تومان 8 روز کاری
13چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A6100014*1063,000 تومان 8 روز کاری
14چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A6200014*1093,999 تومان 8 روز کاری
15چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A6500014*10189,998 تومان 8 روز کاری
16چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی100029*20324,000 تومان 8 روز کاری
17چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی200029*20473,752 تومان 8 روز کاری
18چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی500029*20873,747 تومان 8 روز کاری
19چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد100029.7*21424,000 تومان 8 روز کاری
20چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد200029.7*21599,001 تومان 8 روز کاری
21چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد500029.7*211,048,000 تومان 8 روز کاری
22چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی100020*14.5169,000 تومان 8 روز کاری
23چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی200020*14.5243,998 تومان 8 روز کاری
24چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی500020*14.5443,996 تومان 8 روز کاری
25چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد100021*14.5219,000 تومان 8 روز کاری
26چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد200021*14.5305,999 تومان 8 روز کاری
27چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد500021*14.5531,994 تومان 8 روز کاری
28چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A6100014.5*1088,000 تومان 8 روز کاری
29چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A6200014.5*10125,000 تومان 8 روز کاری
30چاپ - تراکت - تحریر 80 گرم دورو - سایز A6500014.5*10224,998 تومان 8 روز کاری

تراکت گلاسه 130 گرمی

مجموع ۱۸ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A4 معمولی100029*20311,000 تومان 8 روز کاری
2چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A4 معمولی200029*20523,997 تومان 8 روز کاری
3چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A4 معمولی500029*201,162,004 تومان 8 روز کاری
4چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A5 معمولی100020*14.5163,000 تومان 8 روز کاری
5چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A5 معمولی200020*14.5268,998 تومان 8 روز کاری
6چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A5 معمولی500020*14.5587,998 تومان 8 روز کاری
7چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A6 معمولی100014.5*1084,000 تومان 8 روز کاری
8چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A6 معمولی200014.5*10138,000 تومان 8 روز کاری
9چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A6 معمولی500014.5*10296,998 تومان 8 روز کاری
10چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A4 معمولی100029*20411,000 تومان 8 روز کاری
11چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A4 معمولی200029*20635,997 تومان 8 روز کاری
12چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A4 معمولی500029*201,299,006 تومان 8 روز کاری
13چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A5 معمولی100020*14.5213,000 تومان 8 روز کاری
14چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A5 معمولی200020*14.5324,999 تومان 8 روز کاری
15چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A5 معمولی500020*14.5655,997 تومان 8 روز کاری
16چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A6 معمولی100014.5*10109,000 تومان 8 روز کاری
17چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A6 معمولی200014.5*10164,999 تومان 8 روز کاری
18چاپ - تراکت - گلاسه 135 گرم دورو - سایز A6 معمولی500014.5*10331,997 تومان 8 روز کاری

 

تراکت گلاسه 170 گرمی

مجموع ۱۲ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A4 معمولی100029*20470,000 تومان 8 روز کاری
2چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A4 معمولی200029*20749,001 تومان 8 روز کاری
3چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A4 معمولی500029*201,686,007 تومان 8 روز کاری
4چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A5 معمولی100020*14.5243,000 تومان 8 روز کاری
5چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A5 معمولی200020*14.5380,999 تومان 8 روز کاری
6چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A5 معمولی500020*14.5850,001 تومان 8 روز کاری
7چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم دورو - سایز A4 معمولی100029*20561,000 تومان 8 روز کاری
8چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم دورو - سایز A4 معمولی200029*20886,997 تومان 8 روز کاری
9چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم دورو - سایز A4 معمولی500029*201,936,992 تومان 8 روز کاری
10چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم دورو - سایز A5 معمولی100020*14.5288,000 تومان 8 روز کاری
11چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم دورو - سایز A5 معمولی200020*14.5450,000 تومان 8 روز کاری
12چاپ - تراکت - گلاسه 170 گرم دورو - سایز A5 معمولی500020*14.5974,995 تومان 8 روز کاری

سربرگ

مجموع ۳۶ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی100029*20224,000 تومان 8 روز کاری
2چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی200029*20348,001 تومان 8 روز کاری
3چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی500029*20735,996 تومان 8 روز کاری
4چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد100029.7*21.2286,000 تومان 8 روز کاری
5چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد200029.7*21.2424,000 تومان 8 روز کاری
6چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد500029.7*21.2836,006 تومان 8 روز کاری
7چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی100020*14.5119,000 تومان 8 روز کاری
8چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی200020*14.5182,000 تومان 8 روز کاری
9چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی500020*14.5374,998 تومان 8 روز کاری
10چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد100021*14.5150,000 تومان 8 روز کاری
11چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد200021*14.5219,000 تومان 8 روز کاری
12چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد500021*14.5425,002 تومان 8 روز کاری
13چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی100029*20323,000 تومان 8 روز کاری
14چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی200029*20474,002 تومان 8 روز کاری
15چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی500029*20873,004 تومان 8 روز کاری
16چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد100029.7*21423,000 تومان 8 روز کاری
17چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد200029.7*21599,001 تومان 8 روز کاری
18چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد500029.7*211,048,743 تومان 8 روز کاری
19چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی100020*14.5169,000 تومان 8 روز کاری
20چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی200020*14.5243,748 تومان 8 روز کاری
21چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی500020*14.5443,751 تومان 8 روز کاری
22چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد100021*14.5219,000 تومان 8 روز کاری
23چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد200021*14.5305,999 تومان 8 روز کاری
24چاپ - سربرگ - تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد500021*14.5530,998 تومان 8 روز کاری
25چاپ - سربرگ - تحریر 120 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد100029.7*21712,000 تومان 8 روز کاری
26چاپ - سربرگ - تحریر 120 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد200029.7*211,312,002 تومان 8 روز کاری
27چاپ - سربرگ - تحریر 120 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد500029.7*213,025,003 تومان 8 روز کاری
28چاپ - سربرگ - تحریر 120 گرم دورو - سایز A4 استاندارد100029.7*21962,000 تومان 8 روز کاری
29چاپ - سربرگ - تحریر 120 گرم دورو - سایز A4 استاندارد200029.7*211,636,996 تومان 8 روز کاری
30چاپ - سربرگ - تحریر 120 گرم دورو - سایز A4 استاندارد500029.7*213,525,008 تومان 8 روز کاری
31چاپ - سربرگ - کتان یکرو - سایز A4 استاندارد100029.7*21568,000 تومان 8 روز کاری
32چاپ - سربرگ - کتان یکرو - سایز A4 استاندارد200029.7*211,087,004 تومان 8 روز کاری
33چاپ - سربرگ - کتان یکرو - سایز A4 استاندارد500029.7*212,508,004 تومان 8 روز کاری
34چاپ - سربرگ - کتان دورو - سایز A4 استاندارد100029.7*21737,000 تومان 8 روز کاری
35چاپ - سربرگ - کتان دورو - سایز A4 استاندارد200029.7*211,412,003 تومان 8 روز کاری
36چاپ - سربرگ - کتان دورو - سایز A4 استاندارد500029.7*213,325,012 تومان 8 روز کاری

 

قبض

مجموع ۶ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1100020*9170,000 تومان 8 روز کاری
2300020*9298,798 تومان 8 روز کاری
3600020*9455,001 تومان 8 روز کاری
4100020*9190,000 تومان 8 روز کاری
5300020*9360,000 تومان 8 روز کاری
6600020*9610,994 تومان 8 روز کاری

کاتالوگ تک برگی- گلاسه 300 گرمی

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
1کاتالوگ تک برگی 300 گرمی- A4 یکرو100029*20736,000 تومان 4 روز کاری
2کاتالوگ تک برگی 300 گرمی- A4 دورو100029*20986,000 تومان 4 روز کاری
3کاتالوگ تک برگی 300 گرمی- A4 یکرو - بدون روکش100029*20661,000 تومان 4 روز کاری

ساک دستی کرافت

مجموع ۶۶ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتتحویلعملیات
150033*70987,500 تومان 15 روز کاری
2100033*701,636,998 تومان 15 روز کاری
3200033*703,112,007 تومان 15 روز کاری
4300033*704,499,978 تومان 15 روز کاری
5400033*705,900,036 تومان 15 روز کاری
6500033*707,299,995 تومان 15 روز کاری
750045*601,112,500 تومان 15 روز کاری
8100045*601,875,007 تومان 15 روز کاری
9200045*603,587,011 تومان 15 روز کاری
10300045*605,262,503 تومان 15 روز کاری
11400045*606,887,532 تومان 15 روز کاری
12500045*608,449,993 تومان 15 روز کاری
1350050*701,112,500 تومان 15 روز کاری
14100050*701,875,007 تومان 15 روز کاری
15200050*703,587,011 تومان 15 روز کاری
16300050*705,262,503 تومان 15 روز کاری
17400050*706,887,532 تومان 15 روز کاری
18500050*708,449,993 تومان 15 روز کاری
1950060*901,675,000 تومان 15 روز کاری
20100060*902,986,994 تومان 15 روز کاری
21200060*905,674,967 تومان 15 روز کاری
22300060*908,174,971 تومان 15 روز کاری
23400060*9010,687,036 تومان 15 روز کاری
24500060*9013,300,002 تومان 15 روز کاری
2550090*601,675,000 تومان 15 روز کاری
26100090*602,986,994 تومان 15 روز کاری
27200090*605,674,967 تومان 15 روز کاری
28300090*608,174,971 تومان 15 روز کاری
29400090*6010,687,036 تومان 15 روز کاری
30500090*6013,300,002 تومان 15 روز کاری
31500100*701,675,000 تومان 15 روز کاری
321000100*702,986,994 تومان 15 روز کاری
332000100*705,674,967 تومان 15 روز کاری
343000100*708,174,971 تومان 15 روز کاری
354000100*7010,687,036 تومان 15 روز کاری
365000100*7013,300,002 تومان 15 روز کاری
37500100*351,187,500 تومان 15 روز کاری
381000100*352,125,007 تومان 15 روز کاری
392000100*354,074,977 تومان 15 روز کاری
403000100*355,912,467 تومان 15 روز کاری
414000100*357,737,465 تومان 15 روز کاری
425000100*359,637,512 تومان 15 روز کاری
43500120*451,675,000 تومان 15 روز کاری
441000120*452,986,994 تومان 15 روز کاری
452000120*455,674,967 تومان 15 روز کاری
463000120*458,174,971 تومان 15 روز کاری
474000120*4510,687,036 تومان 15 روز کاری
485000120*4513,300,002 تومان 15 روز کاری
4950045*30837,500 تومان 15 روز کاری
50100045*301,475,005 تومان 15 روز کاری
51200045*302,786,999 تومان 15 روز کاری
52300045*304,549,986 تومان 15 روز کاری
53400045*305,950,002 تومان 15 روز کاری
54500045*307,299,985 تومان 15 روز کاری
5550050*35837,500 تومان 15 روز کاری
56100050*351,475,005 تومان 15 روز کاری
57200050*352,786,999 تومان 15 روز کاری
58300050*354,549,986 تومان 15 روز کاری
59400050*355,950,002 تومان 15 روز کاری
60500050*357,299,985 تومان 15 روز کاری
61500140*501,675,000 تومان 15 روز کاری
621000140*502,986,994 تومان 15 روز کاری
632000140*505,674,967 تومان 15 روز کاری
643000140*508,174,971 تومان 15 روز کاری
654000140*5010,687,036 تومان 15 روز کاری
665000140*5013,300,002 تومان 15 روز کاری

 

لیست قیمت های طراحی

 

طراحی لوگو

مجموع ۴ مورد.
ردیفنام محصولتعدادقیمتتحویلعملیات
11250,000 تومان 5 روز کاری
21250,000 تومان 5 روز کاری
31400,000 تومان 7 روز کاری
4لوگو موشن1700,000 تومان 8 روز کاری

طراحی ست اداری

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتعدادقیمتتحویلعملیات
11300,000 تومان-
21150,000 تومان-
31400,000 تومان-

 

طراحی بسته بندی

مجموع ۵ مورد.
ردیفنام محصولتعدادقیمتتحویلعملیات
11300,000 تومان 6 روز کاری
2طراحی بسته بندی صنعتی1400,000 تومان 6 روز کاری
3طراحی بسته بندی دارویی1400,000 تومان 6 روز کاری
4طراحی بسته بندی زعفران1400,000 تومان 6 روز کاری
5طراحی کارتن مادر محصولات1400,000 تومان 6 روز کاری

طراحی پک فست فود

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتعدادقیمتتحویلعملیات
11450,000 تومان 6 روز کاری
21300,000 تومان 6 روز کاری
3طراحی جعبه پیتزا1150,000 تومان 4 روز کاری

طراحی گرافیک

مجموع ۳۸ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
11 - 150,000 تومان
21 - 80,000 تومان
3سربرگ1 - 0 تومان
41 - 50,000 تومان
51 - 1,000,000 تومان
61 - 150,000 تومان
71 - 500,000 تومان
81 - 700,000 تومان
9بنر1 - 80,000 تومان
10پست تلگرام1 - 70,000 تومان
11تابلو فروشگاهی1 - 100,000 تومان
12سر نسخه1 - 80,000 تومان
13ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب (یونیفورم)1 - 300,000 تومان
14ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب1 - 280,000 تومان
15رو، پشت و عطف هر کتاب11*1130,000 تومان
16صفحه آرایی کتاب های تصویری و کتاب های نوشتاری خاص، هر صفحه1 - 120,000 تومان
17بروشور1 - 0 تومان
18سالنامه1 - 100,000 تومان
19فاکتور1 - 50,000 تومان
20گواهینامه1 - 200,000 تومان
21استرابورد1 - 120,000 تومان
22لم پست1 - 120,000 تومان
23بدنه وسیله حمل و نقل1 - 450,000 تومان
24استوری اینستاگرام1 - 50,000 تومان
25نشان سینه1 - 60,000 تومان
261 - 0 تومان
27برچسب سی دی1 - 90,000 تومان
28پیکتوگرام1 - 0 تومان
291 - 350,000 تومان
30لیبل محصولات1 - 300,000 تومان
31منوی رستوران1 - 0 تومان
32بیلبورد1 - 500,000 تومان
33پاکت نامه1 - 0 تومان
34فولدر1 - 200,000 تومان
35تراکت1 - 0 تومان
361 - 0 تومان
371 - 100,000 تومان
381 - 400,000 تومان