سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0

تعرفه خدمات

لیست قیمت های چاپ

کارت ویزیت های اقتصادی

مجموع ۲۸ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کارت ویزیت سلفون براق یکرو 5 روز کاری10008.5*4.8183,000 تومان
2کارت ویزیت سلفون براق دورو 7 روز کاری10008.5*4.8240,000 تومان
3کارت ویزیت سلفون مات یکرو 7 روز کاری10008.5*4.8183,000 تومان
4کارت ویزیت سلفون مات دورو 6 روز کاری10008.5*4.8200,000 تومان
5کارت ویزیت سلفون براق یکرو دورگرد 7 روز کاری10009*6274,000 تومان
6کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد 7 روز کاری5009*6272,400 تومان
7کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد 7 روز کاری10009*6330,000 تومان
8کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد 7 روز کاری20009*6660,000 تومان
9کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد 7 روز کاری30009*6990,000 تومان
10کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد 7 روز کاری40009*61,320,000 تومان
11کارت ویزیت سلفون براق دورو دورگرد 7 روز کاری50009*61,650,000 تومان
12کارت ویزیت سلفون مات یکرو دورگرد 7 روز کاری10009*6274,000 تومان
13کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد 7 روز کاری5009*6272,500 تومان
14کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد 7 روز کاری10009*6330,000 تومان
15کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد 7 روز کاری20009*6660,000 تومان
16کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد 7 روز کاری30009*6990,000 تومان
17کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد 7 روز کاری40009*61,320,000 تومان
18کارت ویزیت سلفون مات دورو دورگرد 7 روز کاری50009*61,650,000 تومان
19کارت ویزیت سلفون مات دورو و یووی 14 روز کاری10009*6500,000 تومان
20کارت ویزیت سلفون مخملی یکرو 11 روز کاری10008.5*4.8400,000 تومان
21کارت ویزیت سلفون مات مخملی دورو 14 روز کاری10008.5*4.8480,000 تومان
22سلفون مخملی دورو و دورگرد 14 روز کاری10009*6600,000 تومان
23سلفون مخملی دورو دورگرد موضعی 14 روز کاری10009*6700,000 تومان
24سلفون مات مخملی دورو، دورگرد و طلاکوب 14 روز کاری10009*61,018,000 تومان
25کارت ویزیت کتان امباس یکرو 12 روز کاری10008.5*4.8292,000 تومان
26کارت ویزیت کتان امباس دورو 12 روز کاری10008.5*4.8290,000 تومان
27کتان امباس بزرگ دورگرد 14 روز کاری10009*6380,000 تومان
28کارت ویزیت طرح چرم دورو 16 روز کاری10008.5*4.8280,000 تومان

کارت ویزیت لمینت

مجموع ۲۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کارت ویزیت لمینت براق 9 روز کاری5009*6413,455 تومان
2کارت ویزیت لمینت براق 9 روز کاری10009*6655,000 تومان
3کارت ویزیت لمینت براق 9 روز کاری20009*61,310,000 تومان
4کارت ویزیت لمینت براق 9 روز کاری30009*61,965,000 تومان
5کارت ویزیت لمینت براق 9 روز کاری40009*62,620,000 تومان
6کارت ویزیت لمینت براق 9 روز کاری50009*63,275,000 تومان
7کارت ویزیت لمینت مات 9 روز کاری5009*6600,000 تومان
8کارت ویزیت لمینت مات 9 روز کاری10009*6980,000 تومان
9کارت ویزیت لمینت مات 9 روز کاری20009*62,169,994 تومان
10کارت ویزیت لمینت مات 9 روز کاری30009*62,940,000 تومان
11کارت ویزیت لمینت مات 9 روز کاری40009*63,920,000 تومان
12کارت ویزیت لمینت مات 9 روز کاری50009*64,900,000 تومان
13کارت ویزیت لمینت براق مربع 8 روز کاری10005.5*5.5216,000 تومان
14کارت ویزیت لمینت مات مربع 12 روز کاری10005.5*5.5420,000 تومان
15کارت ویزیت لمینت براق طرح موج (دولب گرد) 14 روز کاری10009*6334,000 تومان
16کارت ویزیت لمینت مات طرح موج (دولب گرد) 14 روز کاری10009*6620,000 تومان
17کارت ویزیت لمینت براق 2 الی 3 روزه 3 روز کاری10009*6670,000 تومان
18کارت ویزیت لمینت براق ویزیتی 13 روز کاری10008*4.2262,000 تومان
19کارت ویزیت لمینت مات ویزیتی 13 روز کاری10008*4.2516,000 تومان
20کارت ویزیت کتان لمینت امباس دورگرد 16 روز کاری10009*6366,000 تومان

کارت ویزیت استخوانی

مجموع ۷ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1لمینت برجسته (استخوانی + دورو برجسته) 10 روز کاری10009*6500,000 تومان
2کارت ویزیت دورو برجسته دورو طلاکوب 14 روز کاری10009*6800,000 تومان
3کارت ویزیت دورو برجسته مربع 10 روز کاری10005.7*5.7377,000 تومان
4کارت ویزیت دورو برجسته طلاکوب مربع 12 روز کاری10005.7*5.7600,000 تومان
5کارت ویزیت دورو برجسته سایز ویزیتی 11 روز کاری10008.5*4.8401,000 تومان
6کارت ویزیت مخملی یووی برجسته 12 روز کاری10009*6726,000 تومان
7کارت ویزیت مخملی یووی برجسته مربعی 12 روز کاری10006*6548,000 تومان

کارت ویزیت pvc

مجموع ۱۴ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کارت ویزیت 300 میکرون 13 روز کاری5009*6358,500 تومان
2کارت ویزیت 300 میکرون 13 روز کاری10009*6717,000 تومان
3کارت ویزیت 500 میکرون 9 روز کاری5009*6449,998 تومان
4کارت ویزیت 500 میکرون 9 روز کاری10009*6700,000 تومان
5کارت ویزیت 760 میکرون 8 روز کاری2509*6613,000 تومان
6کارت ویزیت 760 میکرون 8 روز کاری5009*6957,996 تومان
7کارت ویزیت 760 میکرون 8 روز کاری10009*61,666,796 تومان
8کارت ویزیت برفکی (نیمه شفاف) 11 روز کاری5009*6489,999 تومان
9کارت ویزیت برفکی (نیمه شفاف) 11 روز کاری10009*6940,004 تومان
10کارت ویزیت مگنتی (آهنربایی) 15 روز کاری1000 - 0 تومان
11کارت ویزیت مات-1009*60 تومان
12کارت ویزیت پی وی سی نقره ای-1009*60 تومان
13کارت ویزیت پی وی سی چرمی-1009*60 تومان
14کارت ویزیت پی وی سی سوزنی-1009*60 تومان

کارت ویزیت خاص

مجموع ۱۲ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کنفی-1009*60 تومان
2 ابریشمی-1009*60 تومان
3چرمی-1009*60 تومان
4ماسه ای-1009*60 تومان
5چرم پلاست-1009*60 تومان
6سندی پلاست-1009*60 تومان
7اکلیلی-1009*60 تومان
8سه بعدی-1009*60 تومان
9کلاسیک-1009*60 تومان
10نقره ای مات-1009*6190,000 تومان
11نقره ای براق-1009*60 تومان
12کرافت 350 گرم-1009*60 تومان

پاکت نامه تحریر

مجموع ۱۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1پاکت نامه ملخی افقی 4 روزه 4 روز کاری100022*11551,000 تومان
2نامه ملخی 8 روز کاری100022*11550,000 تومان
3نامه ملخی 8 روز کاری200022*11909,997 تومان
4نامه ملخی 8 روز کاری500022*111,954,012 تومان
5پاکت نامه A5 8 روز کاری100022*16646,000 تومان
6پاکت نامه A5 8 روز کاری200022*161,078,006 تومان
7پاکت نامه A5 8 روز کاری500022*162,298,435 تومان
8پاکت نامه A4 8 روز کاری100031*221,246,000 تومان
9پاکت نامه A4 8 روز کاری200031*221,990,011 تومان
10پاکت نامه A4 8 روز کاری500031*224,049,998 تومان

پاکت نامه تحریر 100 گرم

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1پاکت نامه ملخی 8 روز کاری100022*11622,000 تومان
2پاکت نامه ملخی 8 روز کاری200022*111,141,021 تومان
3پاکت نامه ملخی 8 روز کاری500022*112,623,409 تومان
4پاکت نامه A5 8 روز کاری100022*16750,000 تومان
5پاکت نامه A5 8 روز کاری200022*161,399,995 تومان
6پاکت نامه A5 8 روز کاری500022*163,300,000 تومان
7پاکت نامه A4 8 روز کاری100031*221,403,000 تومان
8پاکت نامه A4 8 روز کاری200031*222,550,513 تومان
9پاکت نامه A4 8 روز کاری500031*225,856,051 تومان

پاکت نامه گلاسه 130 گرمی

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1نامه ملخی 8 روز کاری100022*11670,000 تومان
2نامه ملخی 8 روز کاری200022*111,206,000 تومان
3نامه ملخی 8 روز کاری500022*112,680,000 تومان
4پاکت نامه A5 8 روز کاری100022*16780,000 تومان
5پاکت نامه A5 8 روز کاری200022*161,404,000 تومان
6پاکت نامه A5 8 روز کاری500022*163,120,000 تومان
7پاکت نامه A4 8 روز کاری100031*221,480,000 تومان
8پاکت نامه A4 8 روز کاری200031*222,664,000 تومان
9پاکت نامه A4 8 روز کاری500031*225,920,000 تومان

پاکت نامه کارتی 160 گرمی

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1پاکت نامه ملخی 12 روز کاری100022*111,078,000 تومان
2پاکت نامه ملخی 12 روز کاری200022*111,940,400 تومان
3پاکت نامه ملخی 12 روز کاری500022*114,509,327 تومان
4پاکت نامه A4 12 روز کاری100031*222,430,000 تومان
5پاکت نامه A4 12 روز کاری200031*224,206,913 تومان
6پاکت نامه A4 12 روز کاری500031*2210,023,993 تومان
7پاکت نامه A5 12 روز کاری100022*161,235,000 تومان
8پاکت نامه A5 12 روز کاری200022*162,148,628 تومان
9پاکت نامه A5 12 روز کاری500022*165,159,521 تومان

پاکت نامه کتان

مجموع ۹ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1نامه ملخی 8 روز کاری100022*11760,000 تومان
2نامه ملخی 8 روز کاری200022*111,478,108 تومان
3نامه ملخی 8 روز کاری500022*113,616,878 تومان
4پاکت نامه A5 8 روز کاری100022*16900,000 تومان
5پاکت نامه A5 8 روز کاری200022*161,699,992 تومان
6پاکت نامه A5 8 روز کاری500022*164,050,000 تومان
7پاکت نامه A4 8 روز کاری100031*221,800,000 تومان
8پاکت نامه A4 8 روز کاری200031*223,394,296 تومان
9پاکت نامه A4 8 روز کاری500031*227,971,210 تومان

تراکت تحریر 80 گرم

مجموع ۳۰ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20349,000 تومان
2چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20542,199 تومان
3چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,221,500 تومان
4چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21286,000 تومان
5چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*21423,749 تومان
6چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*21836,249 تومان
7چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5119,000 تومان
8چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5182,000 تومان
9چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5374,998 تومان
10چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری100021*14.5150,000 تومان
11چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری200021*14.5219,000 تومان
12چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری500021*14.5425,002 تومان
13چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20324,000 تومان
14چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20473,752 تومان
15چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*20873,747 تومان
16چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21424,000 تومان
17چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*21599,001 تومان
18چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*211,048,000 تومان
19چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5169,000 تومان
20چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5243,998 تومان
21چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5443,996 تومان
22چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری100021*14.5219,000 تومان
23چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری200021*14.5305,999 تومان
24چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری500021*14.5531,994 تومان
25چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A6 8 روز کاری100014*1063,000 تومان
26چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A6 8 روز کاری200014*1093,999 تومان
27چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم یکرو - سایز A6 8 روز کاری500014*10189,998 تومان
28چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A6 8 روز کاری100014.5*1088,000 تومان
29چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A6 8 روز کاری200014.5*10125,000 تومان
30چاپ - چاپ تراکت - تراکت تحریر 80 گرم دورو - سایز A6 8 روز کاری500014.5*10224,998 تومان

تراکت گلاسه 130 گرمی

مجموع ۱۸ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20311,000 تومان
2چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20523,997 تومان
3چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,162,004 تومان
4چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5163,000 تومان
5چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5268,998 تومان
6چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5587,998 تومان
7چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری100014.5*1084,000 تومان
8چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری200014.5*10138,000 تومان
9چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم یکرو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری500014.5*10296,998 تومان
10چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20411,000 تومان
11چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20635,997 تومان
12چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,299,006 تومان
13چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5213,000 تومان
14چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5324,999 تومان
15چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5655,997 تومان
16چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری100014.5*10109,000 تومان
17چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری200014.5*10164,999 تومان
18چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 135 گرم دورو - سایز A6 معمولی 8 روز کاری500014.5*10331,997 تومان

 

تراکت گلاسه 170 گرمی

مجموع ۱۲ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20470,000 تومان
2چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20749,001 تومان
3چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,686,007 تومان
4چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5243,000 تومان
5چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5380,999 تومان
6چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5850,001 تومان
7چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20561,000 تومان
8چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20886,997 تومان
9چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*201,936,992 تومان
10چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5288,000 تومان
11چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5450,000 تومان
12چاپ - چاپ تراکت - تراکت گلاسه 170 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5974,995 تومان

سربرگ

مجموع ۳۶ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20224,000 تومان
2چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20348,001 تومان
3چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*20735,996 تومان
4چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21.2286,000 تومان
5چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*21.2424,000 تومان
6چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*21.2836,006 تومان
7چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5119,000 تومان
8چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5182,000 تومان
9چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5374,998 تومان
10چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری100021*14.5150,000 تومان
11چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری200021*14.5219,000 تومان
12چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم یکرو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری500021*14.5425,002 تومان
13چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری100029*20323,000 تومان
14چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری200029*20474,002 تومان
15چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 معمولی 8 روز کاری500029*20873,004 تومان
16چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21423,000 تومان
17چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*21599,001 تومان
18چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*211,048,743 تومان
19چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری100020*14.5169,000 تومان
20چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری200020*14.5243,748 تومان
21چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 معمولی 8 روز کاری500020*14.5443,751 تومان
22چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری100021*14.5219,000 تومان
23چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری200021*14.5305,999 تومان
24چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 80 گرم دورو - سایز A5 استاندارد 8 روز کاری500021*14.5530,998 تومان
25چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21712,000 تومان
26چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*211,312,002 تومان
27چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*213,025,003 تومان
28چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21962,000 تومان
29چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*211,636,996 تومان
30چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ تحریر 120 گرم دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*213,525,008 تومان
31چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21568,000 تومان
32چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*211,087,004 تومان
33چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان یکرو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*212,508,004 تومان
34چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری100029.7*21737,000 تومان
35چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری200029.7*211,412,003 تومان
36چاپ - چاپ سربرگ - سربرگ کتان دورو - سایز A4 استاندارد 8 روز کاری500029.7*213,325,012 تومان

 

قبض

مجموع ۶ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1قبض 9*20 تحریر 80 8 روز کاری100020*9170,000 تومان
2قبض 9*20 تحریر 80 8 روز کاری300020*9298,798 تومان
3قبض 9*20 تحریر 80 8 روز کاری600020*9455,001 تومان
4قبض 9*20 گلاسه 130 8 روز کاری100020*9190,000 تومان
5قبض 9*20 گلاسه 130 8 روز کاری300020*9360,000 تومان
6قبض 9*20 گلاسه 130 8 روز کاری600020*9610,994 تومان

کاتالوگ تک برگی- گلاسه 300 گرمی

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کاتالوگ تک برگی 300 گرمی- A4 یکرو 4 روز کاری100029*20736,000 تومان
2کاتالوگ تک برگی 300 گرمی- A4 دورو 4 روز کاری100029*20986,000 تومان
3کاتالوگ تک برگی 300 گرمی- A4 یکرو - بدون روکش 4 روز کاری100029*20661,000 تومان

ساک دستی کرافت

مجموع ۲۲ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1کرافت- ابعاد 9*23*24 15 روز کاری50033*704,500,000 تومان
2کرافت- ابعاد 9*23*24 15 روز کاری100033*708,100,000 تومان
3کرافت- ابعاد 10*32*19 15 روز کاری50045*604,981,500 تومان
4کرافت- ابعاد 10*32*19 15 روز کاری100045*608,966,700 تومان
5کرافت- ابعاد 10*39*24 15 روز کاری50050*705,000,000 تومان
6کرافت- ابعاد 10*39*24 15 روز کاری100050*709,000,000 تومان
7کرافت- ابعاد 10*40*30 15 روز کاری50060*908,000,000 تومان
8کرافت- ابعاد 10*40*30 15 روز کاری100060*9014,400,000 تومان
9کرافت- ابعاد 12*45*30 15 روز کاری50090*608,000,000 تومان
10کرافت- ابعاد 12*45*30 15 روز کاری100090*6014,400,000 تومان
11کرافت- ابعاد 12*50*35 15 روز کاری500100*708,000,000 تومان
12کرافت- ابعاد 12*50*35 15 روز کاری1000100*7014,400,000 تومان
13کرافت- ابعاد 10*24*38 15 روز کاری500100*355,862,500 تومان
14کرافت- ابعاد 10*24*38 15 روز کاری1000100*3510,552,500 تومان
15کرافت- ابعاد 12*30*45 15 روز کاری500120*458,000,000 تومان
16کرافت- ابعاد 12*30*45 15 روز کاری1000120*4514,400,000 تومان
17کرافت- ابعاد 7*22*14 15 روز کاری50045*303,712,000 تومان
18کرافت- ابعاد 7*22*14 15 روز کاری100045*306,310,400 تومان
19کرافت- ابعاد 7*25*17 15 روز کاری50050*353,725,000 تومان
20کرافت- ابعاد 7*25*17 15 روز کاری100050*356,705,000 تومان
21کرافت- ابعاد 15*35*50 15 روز کاری500140*508,000,000 تومان
22کرافت- ابعاد 15*35*50 15 روز کاری1000140*5014,400,000 تومان

 

لیست قیمت های طراحی

 

طراحی لوگو

مجموع ۴ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادقیمتعملیات
1طراحی لوگوی نوشتاری 6 روز کاری11,500,000 تومان
2طراحی لوگوی تصویری 7 روز کاری11,500,000 تومان
3طراحی لوگوی ترکیبی 8 روز کاری12,000,000 تومان
4طراحی لوگو موشن دوبعدی 7 روز کاری12,000,000 تومان

طراحی ست اداری

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادقیمتعملیات
1طراحی ست اداری ( پکیج A) 5 روز کاری1550,000 تومان
2طراحی ست اداری ( پکیج B) 5 روز کاری1800,000 تومان
3طراحی ست اداری ( پکیج C ) 7 روز کاری11,000,000 تومان

 

طراحی بسته بندی

مجموع ۵ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادقیمتعملیات
1طراحی بسته بندی غذایی 10 روز کاری11,500,000 تومان
2طراحی بسته بندی دارویی 10 روز کاری11,500,000 تومان
3طراحی بسته بندی زعفران 9 روز کاری11,000,000 تومان
4طراحی کارتن مادر محصولات 8 روز کاری11,000,000 تومان
5طراحی بسته بندی صنعتی 10 روز کاری11,500,000 تومان

طراحی پک فست فود

مجموع ۳ مورد.
ردیفنام محصولتحویلتعدادقیمتعملیات
1طراحی جعبه پیتزا 4 روز کاری1300,000 تومان
2پکیج A 6 روز کاری1600,000 تومان
3پکیج B 6 روز کاری1800,000 تومان

طراحی گرافیک

مجموع ۳۸ مورد.
ردیفنام محصولتعدادابعاد(cm²)قیمتعملیات
1سالنامه1 - 100,000 تومان
2طراحی کارت ویزیت یکرو1 - 100,000 تومان
3طراحی استوری اینستاگرام1 - 50,000 تومان
4طراحی لیبل محصولات (برچسب کالا) سطح C1 - 300,000 تومان
5طراحی بنر1 - 120,000 تومان
6طراحی پست تلگرام1 - 70,000 تومان
7تابلو فروشگاهی1 - 100,000 تومان
8طراحی ساک دستی معمولی1 - 200,000 تومان
9طراحی ساک خرید خاص1 - 400,000 تومان
10سر نسخه1 - 120,000 تومان
11ساختار و شکل کلی جلد برای یک گروه کتاب (یونیفورم)1 - 300,000 تومان
12ساختار و شکل کلی متن برای یک گروه کتاب1 - 280,000 تومان
13رو، پشت و عطف هر کتاب11*1130,000 تومان
14صفحه آرایی کتاب های تصویری و کتاب های نوشتاری خاص، هر صفحه1 - 120,000 تومان
15طراحی منوی رستوران1 - 0 تومان
16اینفوگرافیک (طراحی گرافیک اطلاع رسانی)1 - 350,000 تومان
17بروشور1 - 0 تومان
18طراحی بیلبورد1 - 1,000,000 تومان
19طراحی تراکت1 - 0 تومان
20دفترچه راهنما1 - 0 تومان
21فاکتور1 - 50,000 تومان
22گواهینامه1 - 200,000 تومان
23استرابورد1 - 120,000 تومان
24لم پست1 - 120,000 تومان
25بدنه وسیله حمل و نقل1 - 450,000 تومان
26طراحی پاکت نامه1 - 0 تومان
27طراحی پیکتوگرام1 - 0 تومان
28طراحی سربرگ1 - 0 تومان
29طراحی فولدر با قالب اختصاصی1 - 500,000 تومان
30نشان سینه1 - 60,000 تومان
31برچسب سی دی1 - 90,000 تومان
32طراحی تقویم رومیزی اختصاصی1 - 1,000,000 تومان
33طراحی تقویم دیواری تک برگ سالیانه1 - 250,000 تومان
34طراحی تقویم دیواری فصلی1 - 500,000 تومان
35طراحی تقویم دیواری ماهانه1 - 700,000 تومان
36طراحی کاتالوگ1 - 0 تومان
37طراحی پوستر تبلیغاتی1 - 300,000 تومان
38طراحی پوستر حرفه ای هنری1 - 800,000 تومان