سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
0

گالری طراحی تراکت

 

 موضوع: طراحی تراکت تبلیغاتی                                                                                                 Subject: tract design 

سفارش دهنده: فست فود پدیده                                                                                           Client:padideh fast food

تابستان  98                                                                                                                             Date: summer 1398

 موضوع: طراحی تراکت تبلیغاتی                                                                                                 Subject: tract design 

سفارش دهنده: خشکشویی نیکاپرس                                                                                   Client: nicapress laundry

تابستان  97                                                                                                                             Date: summer 1397

 موضوع: طراحی تراکت تبلیغاتی                                                                                                    Subject: tract design 

سفارش دهنده: اموزشگاه حسن زاده                                                                              Client: hasan zadeh academy

زمستان 97                                                                                                                                    Date: winter 1397 

 موضوع: طراحی تراکت تبلیغاتی                                                                                                 Subject: tract design 

سفارش دهنده: فست فود رز                                                                                                       Client:roz fast food

پاییز 98                                                                                                                                    Date: autumn 1398

موضوع: طراحی تراکت تبلیغاتی                                                                                                 Subject: tract design 

سفارش دهنده: ابمیوه سامیار                                                                                            Client:samyar juice shop

تابستان  97                                                                                                                            Date: summer 1396 

موضوع: طراحی تراکت تبلیغاتی                                                                                                 Subject: tract design 

سفارش دهنده: فست فود پدیده                                                                                           Client:padideh fast food

زمستان 97                                                                                                                                 Date: winter 1397

موضوع: طراحی تراکت تبلیغاتی                                                                                                 Subject: tract design 

سفارش دهنده: خیاطی تک                                                                                                              Client: tak tailor

تابستان  97                                                                                                                            Date: summer 1397

موضوع: طراحی تراکت تبلیغاتی                                                                                                 Subject: tract design 

سفارش دهنده: املاک شمس                                                                                                              Client: shams 

زمستان 98                                                                                                                                  Date: winter1398

موضوع: طراحی تراکت تبلیغاتی                                                                                                 Subject: tract design 

سفارش دهنده: خشکشویی حقیقت                                                                                   Client:haghighat Laundry

پاییز 98                                                                                                                                    Date: autumn 1398

 

 

موضوع: طراحی تراکت تبلیغاتی                                                                                               Subject: tract design 

سفارش دهنده:آموزشگاه موسیقی خورشید                                                                           Client: music Academy

زمستان 98                                                                                                                               Date: winter 1398