سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0

گالری طراحی کارت ویزیت

 

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

سفارش دهنده: آلومینیوم ویرالکو                                                                                             Client: viralco

جنس کارت ویزیت: لمینت مات                                                                                         Material: laminate

بهار 1400                                                                                                                     Date: Spring 1400

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

سفارش دهنده: تولیدی نبات اشتیاق                                                                                   Client: eshtiagh

جنس کارت ویزیت: لمینت مات                                                                                         Material: laminate

بهار 1400                                                                                                                     Date: Spring 1400

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

سفارش دهنده: نیک آتی                                                                                                   Client: nicati co

جنس کارت ویزیت: سلفون مات                                                                                      Material: cellphone

بهار 99                                                                                                                       Date: spring 1399

 

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

سفارش دهنده: گروه تولیدی آقای عسل                                                                          Client: mr honey

جنس کارت ویزیت: استخوانی برجسته                                                                             Material: laminate

زمستان 99                                                                                                               Date: winter 1398

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                 Subject: visit card design 

سفارش دهنده: سایت شیراز تخفیف                                                                            Client: shiraz off web

جنس کارت ویزیت:لمینت مات                                                                                          Material: laminate

زمستان 99                                                                                                                 Date: winter 1399

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

سفارش دهنده: فروشگاه مومنی                                                                                Client: moemeni store

جنس کارت ویزیت: سلفون مات                                                                                      Material: cellphone

تابستان  98                                                                                                               Date: summer 1398

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

سفارش دهنده: شرکت رنگ و هنر                                                                            Client: artcolor agency

جنس کارت ویزیت: لمینت مات                                                                                      Material: laminate

تابستان  98                                                                                                              Date: summer 1398

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

سفارش دهنده: خیاطی تک                                                                                                  Client: tak tailor 

جنس کارت ویزیت: سلفون مات                                                                                      Material: cellphone

تابستان  97                                                                                                               Date: summer 1397

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

سفارش دهنده: یاسی چوب                                                                                                Client: yasi wood

جنس کارت ویزیت: لمینت مات                                                                                       Material: Laminate

تابستان  96                                                                                                               Date: summer 1396

 

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                               Subject: visit card design 

سفارش دهنده: انتشارات موج سپید                                                               Client: moje sepid publishers

جنس کارت ویزیت: لمینت برجسته (استخوانی برجسته)                                                     Material: Laminate

بهار 96                                                                                                                        Date: spring 1396

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                              Subject: visit card design 

سفارش دهنده: فروشگاه مرادپور                                                                            Client: moradpour store

جنس کارت ویزیت: لمینت برجسته (استخوانی برجسته)                                        Material: Laminate with uv

بهار 97                                                                                                                        Date: spring 1397

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                              Subject: visit card design 

سفارش دهنده: شرکت اهورا دارو                                                                            Client: ahura company

جنس کارت ویزیت: سلفون مات                                                                                   Material: cellphone

بهار 95                                                                                                                       Date: spring 1395

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                              Subject: visit card design 

سفارش دهنده: شرکت اهورا دارو                                                                            Client: ahura company

 جنس کارت ویزیت: پی وی سی شیشه ای مات                                                                       Material: pvc

بهار 95                                                                                                                       Date: spring 1395 

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                              Subject: visit card design 

سفارش دهنده: شرکت چشم سوم                                                            Client: cheshm sevom company

جنس کارت ویزیت: لمینت برجسته (استخوانی برجسته)                                        Material: Laminate with uv

 بهار 98                                                                                                                       Date: spring 1398 

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

 سفارش دهنده: موبایل اسجیل                                                                                         Client: sjil mobile

جنس کارت ویزیت: سلفون مات                                                                                      Material: cellphone

تابستان  97                                                                                                               Date: summer 1397 

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                              Subject: visit card design

    سفارش دهنده: فرش نگین مشهد                                                                              Client: negin carpet

   جنس کارت ویزیت: لمینت مات                                                                                    Material: Laminate

  زمستان 96                                                                                                               Date: winter 1396 

    موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                             Subject: visit card design 

   سفارش دهنده: گروه آرایشی مغانی                                                                            Client: mogani group

جنس کارت ویزیت: سلفون مات                                                                                     Material: cellphone

پاییز 97                                                                                                                   Date: autumn 1397 


 

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                             Subject: visit card design 

سفارش دهنده: شرکت لوله و اتصالات پیروی                                                           Client: peyravi company

 جنس کارت ویزیت: پی وی سی شیشه ای شفاف                                                                     Material: pvc

بهار 96                                                                                                                       Date: spring 1396 

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                            Subject: visit card design 

سفارش دهنده: شرکت لوله و اتصالات پیروی                                                         Client: peyravi company

جنس کارت ویزیت: لمینت برجسته (استخوانی برجسته)                                      Material: Laminate with uv

 بهار 97                                                                                                                     Date: spring 1397 

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                          Subject: visit card design 

سفارش دهنده:گروه تولیدی لامپ افروغ                                                           Client: afrough company

جنس کارت ویزیت: لمینت مات                                                                                   Material: Laminate

تابستان  98                                                                                                         Date: summer 1398  

 

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                              Subject: visit card desig

سفارش دهنده: مرکز تشخیص رنگ اتومبیل موسوی                               Client: car color detection mousavi

جنس کارت ویزیت: سلفون مات                                                                                    Material: cellphone

تابستان  98                                                                                                            Date: summer 1398

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                            Subject: visit card design 

سفارش دهنده: شرکت خدمات مسافرتی بازپر                                                Client: baz par travel services

 جنس کارت ویزیت: پی وی سی شیشه ای شفاف                                                                   Material: pvc

بهار 98                                                                                                                      Date: spring 1398

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                             Subject: visit card design 

سفارش دهنده: گالری پرده پرندیس                                                                       Client: parandis gallery

جنس کارت ویزیت: لمینت برجسته (استخوانی برجسته)                                       Material: Laminate with uv

 بهار 98                                                                                                                     Date: spring 1398

                                                                                                           Date: summer 1398

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

 سفارش دهنده: شرکت اینده سازان توسعه انرژی فرتاک                                               Client: fartak company

جنس کارت ویزیت: سلفون مات                                                                                      Material: cellphone

بهار 98                                                                                                                         Date: spring 1398

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                          Subject: visit card design 

سفارش دهنده:پیک موتوری نامور                                                                Client: namvar bike delivery

جنس کارت ویزیت: لمینت مات                                                                                   Material: Laminate

بهار  98                                                                                                                  Date: spring 1398

 

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                               Subject: visit card design 

سفارش دهنده: گالری گل گلابتون                                                                 Client: golabeton flower gallery

جنس کارت ویزیت: لمینت برجسته (استخوانی برجسته)                                       Material: Laminate with uv

 تابستان 98                                                                                                               Date: summer 1398