سبد خرید
×
حذف از سبد خرید
محصول محصول از سبد خرید حذف شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به خرید بعدی اضافه شود؟
بله خیر
خرید بعدی
محصول محصول به سبد خرید اضافه شود؟
بله خیر
اخطار!
عدم اتصال به اینترنت
بستن
  محصول و خدمات تعداد جمع
0
0

گالری طراحی کارت ویزیت

 

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

سفارش دهنده: آلومینیوم ویرالکو                                                                                             Client: viralco

جنس کارت ویزیت: لمینت مات                                                                                         Material: laminate

بهار 1400                                                                                                                     Date: Spring 1400

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

سفارش دهنده: تولیدی نبات اشتیاق                                                                                   Client: eshtiagh

جنس کارت ویزیت: لمینت مات                                                                                         Material: laminate

بهار 1400                                                                                                                     Date: Spring 1400

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

سفارش دهنده: نیک آتی                                                                                                   Client: nicati co

جنس کارت ویزیت: سلفون مات                                                                                      Material: cellphone

بهار 99                                                                                                                       Date: spring 1399

 

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

سفارش دهنده: گروه تولیدی آقای عسل                                                                          Client: mr honey

جنس کارت ویزیت: استخوانی برجسته                                                                             Material: laminate

زمستان 99                                                                                                               Date: winter 1398

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                 Subject: visit card design 

سفارش دهنده: سایت شیراز تخفیف                                                                            Client: shiraz off web

جنس کارت ویزیت:لمینت مات                                                                                          Material: laminate

زمستان 99                                                                                                                 Date: winter 1399

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

سفارش دهنده: فروشگاه مومنی                                                                                Client: moemeni store

جنس کارت ویزیت: سلفون مات                                                                                      Material: cellphone

تابستان  98                                                                                                               Date: summer 1398

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

سفارش دهنده: شرکت رنگ و هنر                                                                            Client: artcolor agency

جنس کارت ویزیت: لمینت مات                                                                                      Material: laminate

تابستان  98                                                                                                              Date: summer 1398

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

سفارش دهنده: خیاطی تک                                                                                                  Client: tak tailor 

جنس کارت ویزیت: سلفون مات                                                                                      Material: cellphone

تابستان  97                                                                                                               Date: summer 1397

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

سفارش دهنده: یاسی چوب                                                                                                Client: yasi wood

جنس کارت ویزیت: لمینت مات                                                                                       Material: Laminate

تابستان  96                                                                                                               Date: summer 1396

 

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                               Subject: visit card design 

سفارش دهنده: انتشارات موج سپید                                                               Client: moje sepid publishers

جنس کارت ویزیت: لمینت برجسته (استخوانی برجسته)                                                     Material: Laminate

بهار 96                                                                                                                        Date: spring 1396

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                              Subject: visit card design 

سفارش دهنده: فروشگاه مرادپور                                                                            Client: moradpour store

جنس کارت ویزیت: لمینت برجسته (استخوانی برجسته)                                        Material: Laminate with uv

بهار 97                                                                                                                        Date: spring 1397

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                              Subject: visit card design 

سفارش دهنده: شرکت اهورا دارو                                                                            Client: ahura company

جنس کارت ویزیت: سلفون مات                                                                                   Material: cellphone

بهار 95                                                                                                                       Date: spring 1395

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                              Subject: visit card design 

سفارش دهنده: شرکت اهورا دارو                                                                            Client: ahura company

 جنس کارت ویزیت: پی وی سی شیشه ای مات                                                                       Material: pvc

بهار 95                                                                                                                       Date: spring 1395 

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                              Subject: visit card design 

سفارش دهنده: شرکت چشم سوم                                                            Client: cheshm sevom company

جنس کارت ویزیت: لمینت برجسته (استخوانی برجسته)                                        Material: Laminate with uv

 بهار 98                                                                                                                       Date: spring 1398 

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

 سفارش دهنده: موبایل اسجیل                                                                                         Client: sjil mobile

جنس کارت ویزیت: سلفون مات                                                                                      Material: cellphone

تابستان  97                                                                                                               Date: summer 1397 

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                              Subject: visit card design

    سفارش دهنده: فرش نگین مشهد                                                                              Client: negin carpet

   جنس کارت ویزیت: لمینت مات                                                                                    Material: Laminate

  زمستان 96                                                                                                               Date: winter 1396 

    موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                             Subject: visit card design 

   سفارش دهنده: گروه آرایشی مغانی                                                                            Client: mogani group

جنس کارت ویزیت: سلفون مات                                                                                     Material: cellphone

پاییز 97                                                                                                                   Date: autumn 1397 


 

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                             Subject: visit card design 

سفارش دهنده: شرکت لوله و اتصالات پیروی                                                           Client: peyravi company

 جنس کارت ویزیت: پی وی سی شیشه ای شفاف                                                                     Material: pvc

بهار 96                                                                                                                       Date: spring 1396 

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                            Subject: visit card design 

سفارش دهنده: شرکت لوله و اتصالات پیروی                                                         Client: peyravi company

جنس کارت ویزیت: لمینت برجسته (استخوانی برجسته)                                      Material: Laminate with uv

 بهار 97                                                                                                                     Date: spring 1397 

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                          Subject: visit card design 

سفارش دهنده:گروه تولیدی لامپ افروغ                                                           Client: afrough company

جنس کارت ویزیت: لمینت مات                                                                                   Material: Laminate

تابستان  98                                                                                                         Date: summer 1398  

 

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                              Subject: visit card desig

سفارش دهنده: مرکز تشخیص رنگ اتومبیل موسوی                               Client: car color detection mousavi

جنس کارت ویزیت: سلفون مات                                                                                    Material: cellphone

تابستان  98                                                                                                            Date: summer 1398

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                            Subject: visit card design 

سفارش دهنده: شرکت خدمات مسافرتی بازپر                                                Client: baz par travel services

 جنس کارت ویزیت: پی وی سی شیشه ای شفاف                                                                   Material: pvc

بهار 98                                                                                                                      Date: spring 1398

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                             Subject: visit card design 

سفارش دهنده: گالری پرده پرندیس                                                                       Client: parandis gallery

جنس کارت ویزیت: لمینت برجسته (استخوانی برجسته)                                       Material: Laminate with uv

 بهار 98                                                                                                                     Date: spring 1398

                                                                                                           Date: summer 1398

 موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                                Subject: visit card design 

 سفارش دهنده: شرکت اینده سازان توسعه انرژی فرتاک                                               Client: fartak company

جنس کارت ویزیت: سلفون مات                                                                                      Material: cellphone

بهار 98                                                                                                                         Date: spring 1398

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                          Subject: visit card design 

سفارش دهنده:پیک موتوری نامور                                                                Client: namvar bike delivery

جنس کارت ویزیت: لمینت مات                                                                                   Material: Laminate

بهار  98                                                                                                                  Date: spring 1398

 

موضوع: طراحی کارت ویزیت                                                                               Subject: visit card design 

سفارش دهنده: گالری گل گلابتون                                                                 Client: golabeton flower gallery

جنس کارت ویزیت: لمینت برجسته (استخوانی برجسته)                                       Material: Laminate with uv

 تابستان 98                                                                                                               Date: summer 1398