کارت ویزیت PVC

300 میکرون
مشاهده

300 میکرون

500 میکرون
مشاهده

500 میکرون

760 میکرون
مشاهده

760 میکرون

برفکی (نیمه شفاف)
مشاهده

برفکی (نیمه شفاف)

شیشه ای شفاف
مشاهده

شیشه ای شفاف

سوزنی
مشاهده

سوزنی

چرمی
مشاهده

چرمی

نقره ای
مشاهده

نقره ای